cennik Puelli

Karty wstępu bez limitu wejść

  do godziny 16.00 w godzinach otwarcia
Open* 149 zł 199 zł
Siłownia* 119 zł 149 zł

 

Karty wstępu z limitem wejść

4  wejścia** 100 zł
8  wejść** 160 zł
12 wejść** 200 zł
 

Treningi personalne

Pojedynczy trening personalny*** 130 zł
Pakiet 4 treningów personalnych*** 450 zł
Pakiet 8 treningów personalnych*** 800 zł
   

Pozostałe

Wstęp jednorazowy 40 zł
Bezzwrotna opłata za kartę 10 zł
Kaucja**** 40 zł
Solarium 1,5 zł/1 min

 

Wszystkie karty w klubie są ważne przez miesiąc kalendarzowy od daty dokonania płatności lub innej wskazanej podczas zakupu (nie później niż 30 dni od daty płatności). Do wszystkich kart sauna gratis. 

* Karta Open obejmuje trening na siłowni oraz/lub udział w zajęciach organizowanych w klubie w ramach wolnych miejsc na sali. Klientka zobowiązana jest do zgłoszenia swego udziału w zajęciach na recepcji przed ich rozpoczęciem. Karta Open nie daje możliwości rezerwacji miejsc.

** Karta z limitem wejść obejmuje trening na siłowni lub pojedyncze zajęcia oraz umożliwia rezerwację zajęć.

*** Treningi personalne są ważne tylko z aktywną kartą klubową. Pojedynczy trening jest ważny przez 30 dni od daty dokonania płatności. Pakiet 4 lub 8 treningów jest ważny przez 60 dni od daty dokonania wpłaty. Klientka jest zobowiązana do zarezerwowania i zgłoszenia uczestnictwa w treningu na recepcji Klubu.

**** Kaucja umożliwia posiadaczkom kart zewnętrznych dokonywanie rezerwacji na zajęcia. Podczas wpłaty kaucji (tylko gotówką) pobierana jest bezzwrotna opłata za wydanie karty klubowej. W przypadku nieaktywnej kaucji istnieje możliwość jej zwrotu w terminie do 6 miesięcy od ostatniego użycia.